محصولات ساده را فعال کنید

a:10:{s:4:”type”;s:10:”true_false”;s:12:”instructions”;s:588:”این یک روش ساده برای این است که کاربران بتوانند محصولات خود را در سایت شما ارسال کنند. این روش به کاربران اجازه نمی دهد هنگام فروش محصول ، مبلغی را دریافت كنند یا كمسیون دریافت كنند. مدیر سایت کلیه معاملات را مدیریت می کند. اگر از افزونه های فروشنده محصول استفاده می کنید ، این روش باید غیرفعال باشد زیرا این دستگاه سازگار نیست.”;s:8:”required”;i:0;s:17:”conditional_logic”;i:0;s:7:”wrapper”;a:3:{s:5:”width”;s:0:””;s:5:”class”;s:0:””;s:2:”id”;s:0:””;}s:7:”message”;s:0:””;s:13:”default_value”;i:0;s:2:”ui”;i:1;s:10:”ui_on_text”;s:0:””;s:11:”ui_off_text”;s:0:””;}